за мен

Д-р Ренета Пенчева, психотерапевт 

Образование и квалификации: 

1981 – 1987 г. Медицинска Академия, София – Медицина Специализация по Педиатрия 

1998 – 2003 г. “Вестдойче Академия”,  Дюселдорф – Мюлхайм, Германия Специализация по Аналитична психотерапия, Неорайхианска школа, съвместно с Медицински Университет – София, СУ “Св. Климент Охридски” и Международна Академия за обмен и развитие на културата и науката – Лугано, Швейцария 

2009 – 2010 г. Rochville University, USA Магистратура по Психотерапия /Индустриална психология, Здравна психология, Фамилна терапия/ 

2011 г. Квалификационен курс на обучение по Neuro-Linguistic Programming (Невро – Лингвистично Програмиране) Международно сертифициран НЛП Практик, Член на Световното НЛП Общество /The Society of NLP/, с международно признат сертификат от: тренер от българска страна Александър Попов, от USA – Президентът на международното НЛП Общество John La Valle и създателят на НЛП Д-р Ричард Бандлър 

2011 г. Квалификационен курс на обучение по Цветотерапия / Бахова Терапия – Лечение по метода на Д-р Бах/ 

2012 г. Квалификационен курс на обучение по Регресионна терапия, Древни тибетски практики, ГрандМастер Рейки, Ментална енергия – Тибетска Академия 

2014 – 2015 Медицински Университет – София, Специализация Клинична Хомеопатия.

 

Възможности за работа/обучение:

•Индивидуална психотерапия 

•Групи за личностно развитие 

•Семейно консултиране 

•Консултaции за родители 

•Работа с тийнейджъри 

•Регресионна терапия 

•Лечение с енергия Рейки 

•Релаксираща Рейки терапия, водеща до хармония и баланс 

•Лечение с прилагане на древни тибетски жречески практики 

•НЛП-консултиране 

•НЛП-терапия 

•Life Coaching 

•Цветотерапия 

•Обучения 

•Тренинги