Психотерапия

“Чашата на живота щеше да сладни непоносимо, ако в нея не капеха и малко горчиви сълзи”   –  Питагор

 

Осъзнаването и промяната са в основата на изхода от всеки проблем

Всеки от нас си има неща, за които не иска да говори с близките си – неща, от които се страхува, срамува или натъжава. Какво ще кажете, ако до вас има някой, който ще ви изслуша без да ви укорява, наставлява и проявява пристрастие? Някой, който ще ви приеме без предразсъдъци, ще запази тайните ви и ще ви помогне сами да стигнете до най-доброто за вас решение на проблема? Психотерапията може да бъде разговор в защитена среда, концентриран изцяло върху вас и целящ да ви даде отговори на трудни въпроси, да ви подкрепи в справянето със сложни ситуации и най-вече да ви помогне да опознаете себе си по-добре. В повечето случаи терапевтът се фокусира върху определен проблем (стрес, депресия, раздяла, зависимост) и поставя конкретни цели (постигане на повече самоувереност, преодоляване на загуба, промяна на поведенчески модели).  Психотерапията може да се използва за лечение и рехабилитация на заболявания с психогенен произход. Трябва обаче да имаме предвид, че тя не е хапче, което можем да изпием при нужда. Чрез нея ние можем да моделираме живота си, да влияем върху ежедневието си и да променяме нещата, които се случват с нас.  Чрез подходящата терапия болни или объркани хора могат да се изведат от това състояние и да се научат да живеят в хармония. Така можем да премахнем ограниченията, да бъдем щастливи и да се наслаждаваме на удоволствието и радостта от живота. Психотерапията е незаменим инструмент, чрез който можем да изучаваме собствената си душевност, да се срещнем и да опознаем себе си. Това е метод за самопознание и усъвършенстване.  Най-важното за ефективността на психотерапията е да подходите към нея абсолютно осъзнато и по свое собствено желание. Да отворите съзнанието си, да споделяте свободно и да сте готови да опитате нови, неприсъщи за вас неща. Да приемете предизвикателството на промените, които ви предстоят, и да се наслаждавате на резултатите от тях!

Области, в които е ориентирана терапевтичната ми дейност: 

•Невротични  състояния 

•Депресивни състояния 

•Тревожност 

•Усещане за неудовлетвореност 

•Проблеми в общуването 

•Загуба

•Панически атаки 

•Раздяла, тъга

•Проблеми по време на бременността 

•Следродова депресия 

•Фобии и страхови състояния 

•Проблеми в семейството и/или с партньора 

•Проблеми в общуването 

•Стрес и житейски кризи 

•Проблеми със самооценката /увереност/ 

•Зависимости /храна, алкохол и др./ 

•Релаксиращи техники