Регресионна Терапия

Единственото нещо, което може да попречи на мечтите ти да се сбъднат си самия ти.

РЕГРЕСИОННА ТЕРАПИЯ

Регресионната терапия често се нарича терапия на миналите животи. Доказано е, че събития от минали животи могат да дават отражение върху нашето здраве, поведение, финансова стабилност и т.н. Често ние имаме страх, негативен модел на поведение или други проблеми, които разбира се имат първопричина. Тази първопричина е от миналото и може да се открие в детството, ембрионалния период или в някой минал живот. Регресионната терапия се базира на повторното преживяване от пациента на спомени, които са блокирани в неговото подсъзнание. Това се случва под контрола на лекар- психотерапевт. След това обикновенно проблемите напълно изчезват. Регресионната терапия дава възможност и за решаване на редица социални конфликти и по този начин за подобряване на взаимоотношенията ни с определени хора. Днес Регресионната терапия е една от най-перспективните и развиващи се направления на психотерапията и дава стабилни психотерапевтични резултати. 

Регресионната терапия може да реши следните проблеми: 

•Страхове и фобии от различен произход

•Различни състояния на тревожност

•Негативни поведенчески модели

•Неуспехи в личните взаимоотношения

•Неуспехи в бизнеса

•Междуличностни проблеми с близките

•Проблеми със самореализацията и др.